Andelsschema, bakgrund och utformning

De andelsscheman som följde med de andelar som såldes från och med starten 1978 gällde 28 år, d.v.s. till 2007. Styrelsen hade därför ett självklart uppdrag att ta fram nya andelsscheman, som skulle gälla fr.o.m. 2007. Stugorna är ursprungligen uppdelade på fyra, sex och åtta andelar. Det är dessa scheman som är grunden för alla scheman.


När det i början av 1980-talet blev svårare att sälja andelar, beslöt HSB 1983 att dela osålda stugor i mindre andelar, tolftedelar, som var mer lättsålda. Man delade då osålda fjärdedelar och sjättedelar till tolftedelar och gjorde nya scheman på 28 år, dvs till 2011, för dessa, utan att förstå konsekvenserna.


Exempel:

I stuga NO7 finns 2 andelar som är sjättedelar och 8 andelar som är tolftedelar, i stuga L20 finns 2 fjärdedelar och 6 tolftedelar osv. Eftersom det finns stugor där det förekommer både 1/4-delar, 1/6- delar och 1/12-delar i samma stuga krävdes det att alla andelar även de som gick längre än till 2007 måste ändras, annars skulle flera andelar få samma veckor i en och samma stuga!Veckoscheman, delägt fjällhus 2010-2034

Här kan du ladda ner aktuella scheman för respektive andel i pdf-format. För att kunna ta del av dokumenten krävs programmet Acrobat Reader, som kan laddas ner gratis via länk nederst på sidan.

Andel fjärdedel

Andel sjättedel

Andel åttondel

Andel tolftedel

Andel tolftedel ABC

Andel tolftedel DE


OBSERVERA:
Det är viktigt att ni anmäler ankomst för er eller era gäster senast sju dagar innan ni anländer.

Ankomstanmälan som sker senare än sju dagar innan ankomst debiteras ägaren 1500 kr per tillfälle.


Visste du att...?

Lofsdalen har inte alltid varit alldeles tillgängligt. Den första landsvägen såg dagens ljus 1923, och elektriciteten kom 1949.