Länkar till våra grannar

Vi är inte ensamma här i Härjedalen. Besök gärna någon eller några av våra goda grannar!


OBSERVERA!
Anmäl alltid din ankomst till receptionen, senast en vecka innan vistelsens början.


Lördag är bytesdag.


Visste du att...?

Härjedalen var från sin första bebyggelse norskt, och tillhörde då Trondheims stift. Landskapet införlivades inte med Sverige förrän 1645.
(Uppgifter hämtade från Wikipedia.)