Länkar till våra grannar

Vi är inte ensamma här i Härjedalen. Besök gärna någon eller några av våra goda grannar!


OBSERVERA:
Det är viktigt att ni anmäler ankomst för er eller era gäster senast sju dagar innan ni anländer.

Ankomstanmälan som sker senare än sju dagar innan ankomst debiteras ägaren 1500 kr per tillfälle.


Visste du att...?

Härjedalen var från sin första bebyggelse norskt, och tillhörde då Trondheims stift. Landskapet införlivades inte med Sverige förrän 1645.
(Uppgifter hämtade från Wikipedia.)