Välkommen till Lofsens Fjällby!

OBSERVERA! På Stugföreningen Lofsens Fjällbys senaste årsstämma röstades ändring av standardbytesdag igenom. Från och med 2021-09-01 gäller söndagsbyte för samtliga hus som inte internt aktivt fattat beslut om att lördagsbyte ska kvarstå i detta hus.

Lofsens Fjällby byggdes av HSB-BPA mellan åren 1978-1980. Stugområdet består av 143 fritidsstugor fördelade på 10 husgrupper med 7 stugor i varje. Dessa grupper ligger i övre området och innehåller 70 stugor.


I det lägre området ligger 5 grupper med totalt 73 stugor. Stugorna är fristående och ligger på en södersluttning med god anpassning i terrängen. Stugorna är välutrustade med bland annat bastu, braskamin, kabel-TV, WiFi och diskmaskin.


Lofsens Fjällby ligger i anslutning till liftanläggningen och med spårsystem för längdåkning helt nära.


Är du intresserad av att köpa en andel i någon av våra härliga fritidsstugor? Klicka här så kommer du till en förteckning över lediga veckor.

COVID-19/Corona-pandemin

Vi befinner oss i en speciell tid i och med den rådande situationen med COVID-19/Corona-pandemin. Därför hänvisar vi till Destination Lofsdalens hemsida, som uppdateras löpande i takt med nya beslut och rekommendationer: www.lofsdalen.com

Förbud mot att ladda elbil och hybridbilar vid föreningens motorvärmarstolpar samt vid stugorna i Lofsens Fjällby!

Infrastrukturen är inte dimensionerad för att klara den värmeutveckling som kan uppstå när uttaget belastas med hög effekt under lång tid. Det finns risk för brand i uttaget samt i installationen, vilket i sin tur kan leda till brand i fastigheten där bilen laddas. Se mer information på Elsäkerhetsverkets hemsida med ett klick: Ladda elbilen.

Hyr andelsveckor i stuga O9

Klicka här så kan du se vilka andelar som är lediga under vintersäsongen 2021.

Andelsägare i Lofsens Fjällby får 20 % rabatt (gäller ej jul, nyår, sportlovs- och påskveckorna).
Det är möjligt att hyra halva veckor eller enstaka nätter under lågsäsong.
Kontakta reception@lofsensfjallby.nu för pris och bokning.


Ägande

Lofsens Fjällby samägs av privatpersoner, företag och organisationer som förfogar över andelar från 4 veckor upp till 13 veckor. Organisationer och företag äger oftast hela stugor. Antalet andelsägare är för närvarande 751.


Andelsägarna disponerar över sina respektive andelsveckor, antingen att utnyttja dem själva, byta/hyra ut dem privat eller hyra ut genom uthyrningsföretag.


Varje andelsägare får varje år nyttja huset enligt andelsscheman där veckornas fördelning ändras löpande varje år.


Förvaltning

Lofsens Fjällby förvaltas av en stugförening. Föreningen ansvarar genom en vald styrelse för löpande reparationer och underhåll av stugor och stugområde.


Kostnader

Samtliga kostnader för stugornas och stugområdets drift och förvaltning d.v.s. kostnaderna för förvaltning av vägar och parkeringsplatser, grönytor, kabel-TV, WiFi, reception och försäkringar etc delas mellan andelsägarna i förhållande till antal andelsveckor man äger och storleken på stuga.


OBSERVERA:
Det är viktigt att ni anmäler ankomst för er eller era gäster senast sju dagar innan ni anländer.

Ankomstanmälan som sker senare än sju dagar innan ankomst debiteras ägaren 1500 kr per tillfälle.


Visste du att...?

Härjedalen är Sveriges minsta landskap befolkningsmässigt med enbart omkring 10 000 invånare, samtidigt som landskapet är Sveriges tolfte största till ytan med sina 11 954 kvadratkilometer.
(Uppgifter hämtade från Wikipedia.)