Välkommen till Lofsens Fjällby!

OBSERVERA! Receptionen har flyttat, återfinns nu på Hammarvallsvägen L8. Mer info och karta hittar du under fliken ”medlemsinfo & kontakt”.


Lofsens Fjällby byggdes av HSB-BPA mellan åren 1978-1980. Stugområdet består av 143 fritidsstugor fördelade på 10 husgrupper med 7 stugor i varje. Dessa grupper ligger i övre området och innehåller 70 stugor.


I det lägre området ligger 5 grupper med totalt 73 stugor. Stugorna är fristående och ligger på en södersluttning med god anpassning i terrängen. Stugorna är välutrustade med bland annat bastu, braskamin, kabel-TV och diskmaskin.


Lofsens Fjällby ligger i anslutning till liftanläggningen och med spårsystem för längdåkning helt nära.


Ägande

Lofsens Fjällby samägs av privatpersoner, företag och organisationer som förfogar över andelar från 4 veckor upp till 13 veckor. Organisationer och företag äger oftast hela stugor. Antalet andelsägare är för närvarande 751.


Andelsägarna disponerar över sina respektive andelsveckor, antingen att utnyttja dem själva, byta/hyra ut dem privat eller hyra ut genom uthyrningsföretag.


Varje andelsägare får varje år nyttja huset enligt andelsscheman där veckornas fördelning ändras löpande varje år.


Förvaltning

Lofsens Fjällby förvaltas av en stugförening. Föreningen ansvarar genom en vald styrelse för löpande reparationer och underhåll av stugor och stugområde.


Kostnader

Samtliga kostnader för stugornas och stugområdets drift och förvaltning d.v.s. kostnaderna för förvaltning av vägar och parkeringsplatser, grönytor, kabel-TV, reception och försäkringar etc delas mellan andelsägarna i förhållande till antal andelsveckor man äger och storleken på stuga. Detta gäller även underhåll av stugorna samt förnyelse av inventarier och utrustning.


OBSERVERA!
Anmäl alltid din ankomst till receptionen, senast en vecka innan vistelsens början.


Lördag är bytesdag.


Visste du att...?

Härjedalen är Sveriges minsta landskap befolkningsmässigt med enbart omkring 10 000 invånare, samtidigt som landskapet är Sveriges tolfte största till ytan med sina 11 954 kvadratkilometer.
(Uppgifter hämtade från Wikipedia.)